Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Strategische koers

De wereld om ons heen is volop in beweging. Politieke, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben grote invloed op de dagelijkse praktijk in onze scholen. De belangrijkste ontwikkelingen die van invloed zijn op ons onderwijs, zijn:

 

 • Druk op de sector (personeelstekort, teruglopende resultaten, instabiliteit in de wereld, hoge verwachtingen, politieke invloeden)
 • Digitalisering
 • Duurzaamheid
 • Kansengelijkheid
 • Identiteit & diversiteit
 • Burgerschap & internationalisering

 

Deze maatschappelijke ontwikkelingen zijn mede bepalend voor onze strategische koers voor de komende jaren.

 

Koersbeweging 2026

De Koersbeweging 2026 geeft richting aan de wijze waarop wij ons onderwijs de komende jaren vormgeven. De koersbeweging is in een gezamenlijk proces met zoveel mogelijk mensen van binnen én buiten onze organisatie tot stand gekomen. Er zijn vijf koersthema’s, uitgewerkt in perspectieven. Elke school maakt een eigen vertaling in het schoolplan 2023-2027, passend bij de context en de populatie van de school.

 

 

Koersthema’s

Toekomstgericht onderwijs

We creëren op onze scholen een omgeving waarin leerlingen kunnen komen tot leren. Hiervoor is het van belang dat de basiskwaliteit op orde is. Daarnaast zetten we in op de doorontwikkeling van ons onderwijs op de volgende gebieden:

 • Brede ontwikkeling
 • Optimaal organiseren
 • Eigenaarschap
 • Volgen en beoordelen
 • ICT en onderwijs
 • Digitale geletterdheid

 

 

 

Toekomstgericht personeelsbeleid

We creëren een werkomgeving waarin medewerkers met vertrouwen en plezier goed onderwijs kunnen verzorgen voor onze leerlingen. Hiervoor is het belangrijk dat we aandacht hebben voor het werven, ontwikkelen en behouden van energieke medewerkers. Ook gaan we op zoek naar alternatieve mogelijkheden voor de inzet van personeel in tijden van arbeidsmarktkrapte.

 

 

 

 

Doorlopende lijnen

We zorgen voor een soepele overgang bij de verschillende doorstroompunten in ons onderwijs. Hierin trekken we gezamenlijk op met onze partners. Kansengelijkheid krijgt hierbij onze specifieke aandacht.

 

 

 

 

 

 

Passend onderwijs

We creëren op onze scholen een omgeving waar ruimte is voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Om inclusiever onderwijs te bieden, zetten we in op samenwerking met onze partners en een goede zorgstructuur.

 

 

 

 

 

 

Sturingsfilosofie

We werken vanuit onze sturingsfilosofie: richting, ruimte, rekenschap en ruggensteun. Deze filosofie reikt door de hele organisatie en heeft betrekking op de onderlinge verbondenheid tussen de Lucasorganisatie én de eigenheid van elke school.

 

 

 

 

 

 

Meer informatie over de strategische koersbepaling is te lezen in de publicatie. 

 

Lucasscholen op koers

Lees hier hoe Heldring Business School werkt aan toekomstgericht onderwijs.

 

 

Artikelen koersbeweging