Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

GMR PO

Vergaderplanning

2021 2022
 • 27 januari
 • 24 maart
 • 21 april extra vergadering
 • 19 mei
 • 30 juni
 • 29 september
 • 1 december
 • 26 januari
 • 23 maart
 • 18 mei
 • 30 juni
 • 28 september
 • 23 november
 

 

Agenda's 2021

De agenda van de GMR PO wordt een week voor de vergadering gepubliceerd. Indien medewerkers of ouders inzage wensen in vergaderstukken bij een specifiek onderwerp, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij de contactpersoon van de GMR PO, mevrouw H. Gondrie.

 

 

Verslagen 2021

 

Verslagen 2020

 

 

Vergoedingen GMR PO

De facilitering van de GMR PO is vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut GMR PO. In de regeling facilitering GMR PO is uitgewerkt welke vergoedingen worden gehanteerd voor ouders en personeelsleden in de GMR PO. 

Het declaratieformulier voor ouders in de GMR PO vindt u hier