Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

GMR PO

Vergaderplanning 2023-2024

  • 27 september 2023
  • 22 november 2023 ambitiegesprek
  • 24 januari 2024
  • 27 maart 2024 ambitiegesprek
  • 15 mei 2024
  • 19 juni 2024

 

Agenda's 2024

De agenda van de GMR PO wordt een week voor de vergadering gepubliceerd. Indien medewerkers of ouders inzage wensen in vergaderstukken bij een specifiek onderwerp, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij de contactpersoon van de GMR PO, mevrouw H. Gondrie.

 

 

Verslagen 2024

 U vindt hier de GMRPO-verslagen van het afgelopen jaar. Indien u een ouder verslag wil raadplegen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de GMRPO, mevrouw H. Gondrie.

 

 

Agenda's 2023

De agenda van de GMR PO wordt een week voor de vergadering gepubliceerd. Indien medewerkers of ouders inzage wensen in vergaderstukken bij een specifiek onderwerp, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij de contactpersoon van de GMR PO, mevrouw H. Gondrie.

 

Verslagen 2023

 U vindt hier de GMRPO-verslagen van het afgelopen jaar. Indien u een ouder verslag wil raadplegen, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de GMRPO, mevrouw H. Gondrie.

 

 

Activiteitenplan GMR PO

Hier vindt u het activiteitenplan 2024 van de GMR PO van Lucas Onderwijs. Dit plan is een handleiding voor mensen die willen weten welke zaken voor de GMR van belang zijn en hoe de GMR als raad haar werk wil doen. Het plan bevat een overzicht van onderwerpen die de GMR in het schooljaar 2024 wil behandelen en waar bijzondere aandacht aan geschonken wordt. Door dit activiteitenplan ontstaat er een voorspelbare jaarcyclus van vergaderonderwerpen.

 

Regeling facilitering GMR PO

De facilitering van de GMR PO is vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut GMR PO. In de regeling facilitering GMR PO is uitgewerkt welke vergoedingen worden gehanteerd voor ouders en personeelsleden in de GMR PO. Het declaratieformulier voor ouders in de GMR PO vindt u hier

 

Vragen aan de GMR PO

Heeft u vragen aan de GMR PO dan kunt u deze stellen via de mail gmrpo@lucasonderwijs.nl.