Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

GMR VO

Vergaderplanning

2021 2022
 • 26 januari
 • 23 maart
 • 21 april extra vergadering
 • 18 mei
 • 29 juni
 • 7 september
 • 28 september ambitiegesprek
 • 7 oktober
 • 23 november
 • 25 januari
 • 22 maart ambitiegesprek
 • 17 mei
 • 28 juni
 • 27 september
 • 22 november ambitiegesprek

 

Agenda's 2021

De agenda van de GMRVO wordt een week voor de vergadering gepubliceerd. Indien medewerkers of ouders inzage wensen in vergaderstukken bij een specifiek onderwerp, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij de contactpersoon van de GMRVO, mevrouw I. van Hagen.

 

 

Verslagen 2021

 

Verslagen 2020