Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

GMR VO

Vergaderplanning 2023-2024

  • 7 september 2023 PGMR
  • 26 september 2023
  • 21 november 2023 ambitiegesprek
  • 23 januari 2024
  • 26 maart 2024 ambitiegesprek
  • 16 april 2024
  • 14 mei 2024
  • 18 juni 2024

 

Agenda's 2024

De agenda van de GMRVO wordt een week voor de vergadering gepubliceerd. Indien medewerkers of ouders inzage wensen in vergaderstukken bij een specifiek onderwerp, dan kan hiertoe een verzoek worden ingediend bij de contactpersoon van de GMRVO, mevrouw I. van Hagen.

 

Verslagen 2024

U vindt hier de verslagen van de reguliere GMRVO-vergaderingen van het afgelopen jaar. Indien u een ouder veslag wil inzien, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de GMRVO, mevrouw I. van Hagen.

 

 

Verslagen 2023

U vindt hier de verslagen van de reguliere GMRVO-vergaderingen van het afgelopen jaar. Indien u een ouder veslag wil inzien, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon van de GMRVO, mevrouw I. van Hagen.

 

 

Regeling facilitering GMRVO

Leden van de GMRVO ontvangen een vergoeding op grond van de Regeling facilitering GMRVO. Personeelsleden ontvangen uren in de normjaartaak, ouder- en leerlingleden ontvangen een bedrag per bijgewoonde vergadering. Alle leden kunnen een iPad in bruikleen krijgen ten behoeve van papierloos vergaderen.