Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Publicaties

LeerKracht

Lucas Onderwijs heeft een online personeelsmagazine. Via Leerkracht.nl is iedereen snel op de hoogte van ontwikkelingen en praktijkverhalen van Lucasscholen. Reacties en ideeën kunt u sturen naar redactie@lucasleerkracht.nl.


Jaarverslag (bestuursverslag & jaarrekening)

Lucas Onderwijs als bestuur, en elke afzonderlijke school daarbinnen, wil haar leerlingen het best mogelijke onderwijs bieden opdat zij zich kunnen ontwikkelen tot zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke burgers. Hoe wij vorm en inhoud geven aan deze visie en met welk resultaat, beschrijven wij in ons jaarverslag.

 

U kunt hier een digitale versie van het jaarverslag (bestuursverslag en jaarrekening) downloaden.