Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Visie en kernwaarden

Onze visie

Lucas Onderwijs werkt vanuit de visie ieder kind het best denkbare onderwijs te bieden, zodat elke leerling zich kan ontwikkelen tot een zelfbewuste, verantwoordelijke en kansrijke wereldburger. Lucas Onderwijs biedt aantrekkelijk onderwijs dat zich onderscheidt door groei, aandacht voor kwaliteit, goede zorg voor de medewerkers en solidariteit met kansarmen.

 

Lucas Onderwijs geeft aantrekkelijk onderwijs vorm door samen te werken:

  • vanuit waarden, in oorsprong ontleend aan de christelijke traditie;
  • in actief partnerschap met de maatschappelijke omgeving;
  • met ruimte voor diversiteit van de scholen.

Dit doen wij aan de hand van de strategische koers van Lucas Onderwijs. De wijze waarop wij aan deze koers sturing geven, komt voort uit onze sturingsfilosofie: richting, ruimte, rekenschap en ruggensteun.

 

Identiteit

Lucas Onderwijs is van oorsprong een schoolbestuur voor bijzonder onderwijs op confessionele grondslag, waarbij de visie op de mens en de wereld is gevoed door de christelijke traditie. Tegenwoordig vallen onder Lucas Onderwijs scholen met een verschillende levensbeschouwelijke grondslag. De scholen hebben een protestants-christelijke, katholieke, interconfessionele, openbare of algemeen bijzondere signatuur. Wat ons verbindt, is dat ieder mens van waarde is en het verdient om gezien te worden. Vanuit dit beeld gaan we gezamenlijk op zoek naar antwoorden op samenlevingsvraagstukken.  

 

Wij bieden onderwijs aan leerlingen van diverse sociale en levensbeschouwelijke achtergrond. De scholen van Lucas Onderwijs worden bezocht door jongeren uit alle geledingen en groeperingen van onze maatschappij. 

 

Kernwaarden en grondhouding

Centraal binnen Lucas Onderwijs staan onze kernwaarden: compassie, verbinding, respectvol, duurzaam en bezieling. Onze kernwaarden krijgen een diepere betekenis wanneer deze worden beleefd vanuit een gedeelde grondhouding. Deze houding bepaalt hoe we de kernwaarden ten uitvoering brengen in de praktijk. Woorden die bij onze grondhouding passen zijn: liefde, verwondering en vertrouwen. Onze kernwaarden staan beschreven in ‘De kernwaarden verdiept’. 

 

De vertaling van deze kernwaarden en het doorleven daarvan is maatwerk. Scholen geven een eigen invulling aan de identiteit, passend bij de signatuur van de school en aansluitend bij de behoefte van de leerlingen, de ouders en de schoolgemeenschap en haar omgeving. De diversiteit aan signaturen beschouwt ­Lucas Onderwijs als een groot goed.

Sturingsfilosofie

We werken vanuit onze sturingsfilosofie: richting, ruimte, rekenschap en ruggensteun. Deze filosofie reikt door de hele organisatie en heeft betrekking op de onderlinge verbondenheid tussen de Lucasorganisatie én de eigenheid van elke school.

Onze kernwaarden uitgewerkt

 

Compassie

We handelen vanuit compassie. We zijn in staat om ons in te leven in de ander. Dit geeft ruimte om met mildheid te kijken naar je eigen gedrag en dat van een ander en zo een tweede kans te bieden, te mogen vallen en weer op te staan.

 

Verbinding

Wanneer je in verbinding staat met anderen, verbreed je je perspectief. Het stelt het je in staat om verschillen te omarmen en te benutten en zo te leren over het leven, jezelf en anderen.

 

Respectvol

We kijken respectvol naar de ander in al zijn of haar facetten. We creëren een veilige ruimte waarin eenieder zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt.

 

Duurzaam

We bouwen samen aan een omgeving die duurzaam is. Hierbij hebben we aandacht voor duurzaamheid en klimaat, maar ook voor duurzame relaties. Voor deze en toekomstige generaties.

 

Bezieling

Bezieling is wat ons drijft en raakt aan de kern van de essentie van ons als persoon en als organisatie. We zijn met hart en ziel betrokken bij alles wat we doen, gericht op het ontwikkelen van kinderen, jongeren en volwassenen.