Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Organisatie

Structuur

Lucas Onderwijs is een dynamisch en betrokken onderwijsbestuur. Momenteel vallen zesenveertig scholen voor basisonderwijs, vier scholen voor speciaal basisonderwijs, drie expertisecentra en drie regio's voor voortgezet onderwijs met in totaal vijfentwintig vestigingen, onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.

 

Organigram

(vanaf 2019)

 

 

 

Ruim 36.000 leerlingen
Alles bijeen zijn in de scholen ruim 4.200 personeelsleden werkzaam die de zorg hebben voor meer dan 36.000 leerlingen.

 

Bundeling
De scholen in het primair onderwijs zijn samengevoegd in clusters. Vier clusterdirecteuren sturen de clusters aan en vormen de schakel naar het College van Bestuur via het bestuursmanagementteam primair onderwijs. In het voortgezet onderwijs zijn de scholen gebundeld tot regio's. De drie regiodirecteuren nemen deel aan het bestuursmanagementteam voortgezet onderwijs dat het College van Bestuur ondersteunt.

Bureau
Lucas Onderwijs kent op centraal niveau een bureau, waar naast het bestuur ook de stafdiensten HRM, Financiën & Administratie (F&A), Facilitaire Zaken (FZ), Informatiebeheer (IB), Onderwijs, Kwaliteit & Innovatie (OK&I) en het Bestuurssecretariaat gehuisvest zijn.

Klik hier voor de statuten van Lucas Onderwijs
Klik hier voor het managementstatuut voortgezet onderwijs
Klik hier voor het managementstatuut primair onderwijs