Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Post-hbo opleiding Digitale geletterdheid & digitale didactiek

Onze leerlingen groeien op in een wereld waarin media en technologie niet meer weg te denken zijn. Om hun weg te kunnen vinden in deze digitale wereld is het belangrijk dat leerlingen niet alleen kunnen rekenen, lezen en schrijven, maar ook digitaal geletterd zijn. Maar wat is digitale geletterdheid precies en wanneer is iemand digitaal geletterd? Hoe zorgt de school ervoor dat leerlingen digitaal geletterd worden? En hoe kunnen digitale tools jouw onderwijs ondersteunen?

 

Verrijk je onderwijs met digitale tools en ga praktisch aan de slag met een verandering binnen je eigen school. Alles wat je leert is direct toepasbaar.

 

Het afgelopen jaar heeft het onderwijs veel ervaring opgedaan met de inzet van technologie in het onderwijs. Hierbij maakt de leraar het verschil en is kennis van digitale didactiek onmisbaar. Tijdens de post-hbo opleiding Digitale Geletterdheid & Digitale Didactiek van Lucas Onderwijs en Hogeschool Leiden werk je aan je eigen digitale geletterdheid én die van je leerlingen. De opleiding leert je bewustere keuzes te maken bij de inzet van werkvormen en technologie. Met veel creativiteit ga je aan de slag deze digitale vaardigheden te vertalen naar de praktijk.

 

De opleiding leert je om te gaan met trends op het gebied van onderwijsvernieuwing en technologie en hoe je deze kunt toepassen in het onderwijs. Je onderzoekt welke ontwikkelingen passen bij de onderwijsvisie van jouw school. We besteden aandacht aan vaardigheden om de rest van je team te motiveren. Het ontwikkelen van een lange termijnvisie is daarbij noodzakelijk. Je doet dit in samenspraak met je directie. Je vertaalt die visie naar concrete toepassingen voor jou en je collega’s.

 

Naast de vier basisvaardigheden van digitale geletterdheid, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, informatievaardigheden en computational thinking komen ook thema’s als online samenwerken, leren op maat, leren door te doen, gamification en serious gaming, motivatie, coaching en duurzaam veranderen aan bod. Tijdens de opleidingsdagen wordt stilgestaan bij de theorie van deze onderwerpen en wordt de vertaling gemaakt naar jouw onderwijspraktijk. Zo wordt je professionele didactische gereedschapskist gevuld.

 

Persoonlijk opleidingstraject

Als deelnemer bepaal je, binnen de kaders van de opleiding, zelf waarin je je wilt specialiseren en formuleer je vanuit je eigen praktijk een uitdaging. Samen met je begeleider bepaal je de focus van de opleiding, dit vormt de basis voor jouw persoonlijke opleidingstraject. Gedurende de opleiding doe je praktijkonderzoek en aan de hand van leeruitkomsten sluit je de opleiding af.

Focusrichtingen waar je uit kunt kiezen zijn onder meer het ontwikkelen van een leerlijn digitale geletterdheid, gepersonaliseerd leren, volgen en monitoren, digitale didactiek en maakonderwijs. Naast de 10 lesdagen zijn er een tweedaagse studiereis (met studie-gerelateerde bezoeken aan instellingen) en een afstudeerdag.

 

Handig om te weten

  • De opleiding is bedoeld voor leraren uit het primair en voortgezet onderwijs, maar ook mbo- en hbo-docenten kunnen deelnemen.
  • De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 320 uur (11 EC), waarvan 90 uur blended-learning. De overige uren worden gevuld door uitvoering van de praktijkopdrachten en je focusopdracht.
  • De opleiding start in oktober en neemt een volledig schooljaar in beslag.
  • Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een erkend diploma van CPION en word je opgenomen in het Abituriëntenregister.
  • De opleiding is gevalideerd door het beroepsregister voor leraren.
  • Kosten voor de opleiding bedragen € 2.995,-. Hier komen de kosten voor het diploma/registratiekosten Stichting Post HBO Nederland ad € 100,- nog bij.
  • De bijeenkomsten zijn op woensdagen van 14.00 tot 20.00 uur en vinden wisselend plaats bij Hogeschool Leiden of Lucas onderwijs.

De post-hbo opleiding Digitale Geletterdheid & Digitale Didactiek is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO.

 

Rooster en inschrijven

Bekijk hier de cursusdagen (het rooster)

Klik hier om je in te schrijven

 

Informatie

Neem voor meer informatie contact op met Lucas Onderwijs
Telefoon: 070 – 300 11 60
E-mail: ahuiskens@lucasonderwijs.nl  

of


Centrum onderwijs & innovatie Leiden.
Telefoon: 071-51 88 726
E-mail: posthbo.educatie@hsleiden.nl