Stichting voor bijzonder primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Post-hbo opleiding Onderwijs en Moderne Media

 
Tablets, computers, programmeren, virtual reality, 3D printers en robots … technologie ontwikkelt zich razendsnel. Maar hoe kan je deze moderne media gebruiken om jouw onderwijs aantrekkelijker en uitdagender te maken?
 
 
De post-hbo opleiding Onderwijs & Moderne Media van AB-ZHW en Hogeschool Leiden leert je om te gaan met nieuwe trends op het gebied van moderne media en hoe je deze kunt toepassen in je onderwijs. Welke ontwikkelingen passen bij jouw school en onderwijsvisie en hoe motiveer je de rest van je team?

 

Tijdens 10 lesdagen komen deze en andere vragen aan bod binnen een mix van praktijk, didactiek en (theoretische) kennis. Centraal hierbij staan de 21 st century skills, gepersonaliseerd leren en het ‘4 in balans’ model. Thema’s die aan bod komen zijn: samenwerkend leren & motivatie, leiderschap & organisatie (T-pack), professionele beroepshouding, het vertalen van visie (schoolplan) naar de werkvloer en het herkennen van trends en kritisch bepalen óf en wanneer je daarop instapt.

 

 

Als deelnemer bepaal je zelf, binnen het raamwerk van de opleiding, in welke 2 richtingen je je wilt specialiseren en formuleer je een probleemstelling vanuit je eigen praktijk. Samen met je begeleider bespreek je in een POP-gesprek je eigen start- en ambitieniveau. Dit vormt de basis voor jouw persoonlijke opleidingstraject. Gedurende de opleiding verricht je onderzoek en je sluit de opleiding af met een masterproject, waarbij je laat zien een aantoonbare en blijvende verandering te hebben gerealiseerd in jouw onderwijs, met gebruikmaking van moderne media.

 

Specialisaties waar je uit kunt kiezen zijn serious gaming & coding, digitale schoolborden & mobile devices, mediawijsheid, beeld & geluid en presenteren & publiceren. Naast de 10 lesdagen zijn er nog een tweedaagse studiereis (met studie gerelateerde bezoeken aan instellingen) en een afstudeerdag.

 

Handig om te weten:

  • De totale studiebelasting bedraagt ongeveer 320 uur (11 EC), waarvan 90 contacturen. De overige uren worden gevuld door uitvoering van de praktijkopdrachten en de afstudeeropdracht.

  • De opleiding start in september en neemt een volledig schooljaar in beslag.

  • Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een erkend diploma van stichting Post HBO Nederland en wordt je opgenomen in het Abituriëntenregister.

  • Deze door het CPION geregistreerde Post hbo opleiding is ook gevalideerd door het beroepsregister voor leraren, www.registerleraar.nl.

  • Kosten voor de opleiding bedragen € 2.995,- Daarbij komen nog de kosten voor de diploma-/registratiekosten Stichting Post HBO Nederland ad € 100,-

  • Voor (een beperkt aantal) deelnemers van Stichting Lucas Onderwijs is er een korting van € 1.000,- beschikbaar. 
  • De bijeenkomsten zijn op woensdagen van 09.30 tot 16.30 uur, locatie Hogeschool Leiden (Zernikedreef 11) en AB-ZHW Den Haag (Saffierhorst 105).

  • De opleiding is bedoeld voor leraren uit het PO en VO, maar ook docenten MBO en HBO en schoolbesturen of bovenschoolse samenwerkingsverbanden zijn aan het goede adres.

 

 

 

Inschrijven

Klik hier om u in te schrijven

Schoolbesturen of bovenschoolse samenwerkingsverbanden
De post-hbo opleiding Onderwijs & Moderne Media biedt ook kansen om bovenschools een ‘boost’ te geven aan de integratie van moderne media in het onderwijs. Door van een aantal scholen binnen uw bestuur geïnteresseerde leraren (en dat hoeven zeker niet alleen de ICT-coördinatoren te zijn) gezamenlijk de opleiding te laten volgen en met elkaar te laten werken, kan een stevige beweging op gang worden gebracht binnen het bestuur. De nieuwe middelen uit de prestatiebox kunnen daarbij een extra stimulans zijn.


Elke deelnemer levert aan het eind van de opleiding een masterproject af; het combineren en afstemmen van deze individuele masterprojecten kunnen binnen een bestuur leiden tot een bovenschools masterplan.


Een dergelijke inzet van de extra middelen die de prestatiebox biedt ten behoeve van professionalisering is ambitieus en gedurfd. Om dit te laten slagen moeten de individuele deelnemers gesteund en gefaciliteerd worden, zodat zij daadwerkelijk tijd en ruimte hebben om dit te realiseren.


Voor meer informatie en (in company) mogelijkheden, neem contact op met

Koos Eichhorn per e-mail via keichhorn@lucasonderwijs.nl of telefonisch op 06 - 55 76 10 01 en/of Jeroen van Kesteren per e-mail via kesteren.van.j@hsleiden.nl of telefonisch op 06 - 48 13 39 48.

 

 

Bron voor informeel leren

De post-hbo opleiding Onderwijs en Moderne Media is aangemerkt als bron voor informeel leren door het Schoolleidersregister PO. Dit houdt in dat deze opleiding gedeeltelijk aansluit bij één of meerdere professionaliseringsthema’s en onderdeel kan uitmaken van uw ontwikkeling via informeel leren.