Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Lucas Onderwijsprijs 2017

Basisschool Het Kristal en het Hofstad Lyceum kregen tijdens de nieuwjaarsreceptie in januari 2018 de Lucas Onderwijs Prijs 2017 uitgereikt. De prijs is een beloning voor een team of individu binnen de Lucas met een bijzondere inzet op innovatie of tot ontwikkeling aanzettende prestaties.

 

Basisschool Het Kristal
Basisschool Het Kristal kreeg de prijs voor de wijze waarop de school de maatschappelijk opdracht vorm geeft. Er is extra aandacht en opvang voor nieuwkomers, veelal kinderen uit oorlogsgebieden. Deze leerlingen kunnen met deze extra aandacht na het eerste jaar doorstromen naar het regulier onderwijs. Daarnaast werkte het team hard aan het verbeteren van het imago en de onderwijskwaliteit. Het leerlingaantal nam toe en  onderwijsopbrengsten stegen boven de norm van de inspectie uit. Prestaties om trots op te zijn!

 

Hofstad Lyceum

Het Hofstad Lyceum profileert zich als verdraagzame, tolerante UNESCO school. Op initiatief van enkele leerlingen werd de school lid van het GSA-netwerk. Deze Gender and Sexuality Alliance is een initiatief van het COC. Hiermee zet de school zich in voor een veilige en  tolerante omgeving, waar iedereen zichzelf kan zijn. De GSA-groep van het Hofstad Lyceum organiseert onder andere Paarse Vrijdag en informeert en is aanspreekpunt voor medeleerlingen op het gebied van gender en seksuele diversiteit. Het team en de leerlingen werken er hard aan om de kernwaarden verdraagzaamheid en tolerantie elke dag voel- en zichtbaar te houden in de school. Een mooie beloning voor de GSA-groep was het bezoek van Koningin Máxima in november 2017. Deze enorme inzet van leerlingen is de Lucas Onderwijsprijs meer dan waard.