Stichting voor bijzonder en openbaar primair en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden
LUCAS ONDERWIJS

Lucas Onderwijsprijs

De Lucas Onderwijs Prijs: een impuls voor ontwikkeling en innovatie.
Sinds 2012 worden innovatieve projecten of tot ontwikkeling aanzettende prestaties beloond met een prijs. In de maand november krijgen de clusterdirecteuren po en de regiodirecteuren vo de gelegenheid om bij het College van Bestuur voordrachten te doen. Het CvB zal de voordrachten beoordelen en binnen de budgettaire kaders besluiten nemen. Naast een bescheiden aanmoedigingspremie voor het betrokken individu of team zal er een stimuleringsbedrag beschikbaar gesteld worden aan het geselecteerde project. De prijs wordt jaarlijks uitgereikt op de nieuwjaarsreceptie van Lucas Onderwijs.

Het College van Bestuur beloont jaarlijks op deze wijze twee projecten (po en vo).