Benoeming nieuwe leden RvT

De Raad van Toezicht kondigt met genoegen aan per 1 juli 2018 mevrouw prof. dr. ir. Zofia Lukszo te hebben benoemd tot lid van de Raad van Toezicht met het profiel ‘onderwijs’. Deze benoeming is geschied op gezamenlijke voordracht van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraden en de bureauraad van Lucas Onderwijs. Mevrouw Lukszo is professor ‘Smart Energy Systems’ aan de TU Delft en heeft ervaring met een toezichthoudende rol in het onderwijs. Mevrouw Lukszo volgt mevrouw Van Werkhoven op, die aftreedt wegens het bereiken van de maximale zittingsduur van 8 jaar.

De Raad van Toezicht is verheugd te hebben benoemd tot lid met het profiel ‘financiën’ dhr. Hans Vermeeren. De heer Vermeeren is zelfstandig gevestigd audit en finance professional met brede ervaring op het gebied van bedrijfsvoering, interne organisatie, governance en risicomanagement in zowel de profit als non-profit sector. Per 1 juli 2018 volgt Hans Vermeeren het huidige lid financiën Frank Lemmink op. Frank Lemmink treedt af in verband met het bereiken van de maximale zittingsduur van 8 jaar.

 
| Lucas Onderwijs | Basisonderwijs | Voortgezet onderwijs | Speciaal onderwijs |